Testimonials -

 

thongtuan

Mình đã có cơ hội làm việc với nhiều nền tảng Affiliate. Với nền tảng Affiliate của Shopee Việt Nam, mình đánh giá cao nhất thời gian ghi nhận đơn hàng realtime. Thêm vào đó, chiết khấu cao cho nhiều ngành hàng và các chương trình hỗ trợ từ Shopee là điểm mình rất thích khi chạy với hệ thống. Cảm ơn Shopee đã tạo ra 01 chương trình Tiếp thị liên kết tuyệt vời!