Chương trình Đặc Biệt


TỔNG HỢP CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOA HỒNG ĐẶC BIỆT THÁNG 3 

Chương trình 1: ĐẨY SỐ NGÀY SALE LỚN, NHÂN 2 HOA HỒNG CƠ BẢN & HẠN MỨC TỐI ĐA 

1. Đối tượng & điều kiện tham gia chương trình:

 • Tất cả các đối tác KOLs và KOCs của chương trình Shopee Tiếp Thị Liên Kết.

2. Quyền lợi chương trình: 

 • Tăng 2 lần mức hoa hồng cơ bản cho các đơn hàng TRỰC TIẾP đến từ Mạng xã hội.
 • Nhân 2 lần hạn mức hoa hồng tối đa cho đơn hàng đến từ Mạng xã hội lên 30.000 VNĐ.

3. Thời gian diễn ra chương trình: 

 • Ba ngày chiến dịch lớn 03/03/2024, 15/03/2024, 25/03/2024  

4. Ngành hàng áp dụng: 

 • Tất cả các ngành hàng có hoa hồng theo quy định của chương trình Shopee Tiếp Thị Liên Kết.
 • Chi tiết mức hoa hồng cho từng ngành hàng, đối tác KOLs và KOCs có thể xem trên hệ thống Shopee Tiếp Thị Liên Kết.

5. Lưu ý: 

 • Trong bất kỳ trường hợp nào, quyết định của Shopee là quyết định cuối cùng.

Chương trình 2: ĐẨY SỐ YOUTUBE, NHÂN 3 HOA HỒNG CƠ BẢN & TĂNG HẠN MỨC TỐI ĐA LÊN 40K

1. Đối tượng & điều kiện tham gia chương trình: Tất cả KOLs và KOCs tham gia chương trình tiếp thị liên kết Shopee và thỏa tất cả điều kiện sau:

 • Thời gian tham gia chương trình Shopee Tiếp Thị Liên Kết ít nhất 60 ngày kể từ ngày 20 của tháng M-1.
 • Đã đăng ký trên hệ thống Shopee Tiếp Thị Liên Kết ít nhất 1 kênh Youtube kể từ ngày 20 của tháng M-1.
 • Đơn hàng trung bình hàng ngày đến từ nền tảng Youtube từ ngày 21 của tháng M-2 đến ngày 20 của tháng M-1 đạt từ 5 đơn hàng trở lên.
 • Đơn hàng trung bình hàng ngày đến từ nền tảng Youtube từ ngày 21 của tháng M-2 đến ngày 20 của tháng M-1 đạt từ 50% tổng đơn hàng trung bình hàng ngày.
 • Nếu KOL/KOC thỏa điều kiện tham gia cả Chương trình 1 & Chương trình 2, KOL sẽ được hưởng quyền lợi của chương trình có mức hoa hồng cao nhất – tức chương trình “ĐẨY SỐ YOUTUBE, NHÂN 3 HOA HỒNG CƠ BẢN & TĂNG HẠN MỨC TỐI ĐA LÊN 40K”.
  *với tháng M-0 là tháng diễn ra chương trình

2. Quyền lợi chương trình: 

 • Tăng 3 lần mức hoa hồng cơ bản cho tất cả các đơn hàng đến từ đến từ Mạng xã hội.
 • Nâng hạn mức hoa hồng tối đa cho đơn hàng đến từ Mạng xã hội lên 40.000 VNĐ.

3. Thời gian diễn ra chương trình: 01/03/2024 – 31/03/2024

4. Ngành hàng áp dụng: 

 • Tất cả các ngành hàng có hoa hồng theo quy định của chương trình Shopee Tiếp thị liên kết.
 • Chi tiết mức hoa hồng cho từng ngành hàng, đối tác KOLs và KOCs có thể xem trên hệ thống Shopee Tiếp thị liên kết.

5. Lưu ý: 

 • Trong bất kỳ trường hợp nào, quyết định của Shopee là quyết định cuối cùng

Chương trình 3: ĐẨY SỐ TIKTOK & INSTAGRAM, NHÂN 2 HOA HỒNG CƠ BẢN & HẠN MỨC TỐI ĐA

1. Đối tượng & điều kiện tham gia chương trình: Tất cả KOLs và KOCs tham gia chương trình tiếp thị liên kết Shopee và thỏa tất cả điều kiện sau:

 • Thời gian tham gia chương trình Shopee Tiếp Thị Liên Kết ít nhất 60 ngày kể từ ngày 20 của tháng M-1.
 • Đã đăng ký trên hệ thống Shopee Tiếp Thị Liên Kết ít nhất 1 kênh Tik Tok hoặc Instagram.
 • Đơn hàng trung bình hàng ngày đến từ nền tảng Tik Tok và Instagram từ ngày 21 của tháng M-2 đến ngày 20 của tháng M-1 đạt từ 20 đơn hàng trở lên.
 • Đơn hàng trung bình hàng ngày đến từ nền tảng Tik Tok và Instagram từ ngày 21 của tháng M-2 đến ngày 20 của tháng M-1 đạt từ 50% tổng đơn hàng trung bình hàng ngày.
 • Nếu KOL/KOC thỏa điều kiện tham gia cả Chương trình 1 & Chương trình 2, KOL sẽ được hưởng quyền lợi của chương trình có mức hoa hồng cao nhất – tức chương trình “ĐẨY SỐ YOUTUBE, NHÂN 3 HOA HỒNG CƠ BẢN & TĂNG HẠN MỨC TỐI ĐA LÊN 40K”.
  *với tháng M-0 là tháng diễn ra chương trình

2. Quyền lợi chương trình: 

 • Tăng 2 lần mức hoa hồng cơ bản cho tất cả các đơn hàng đến từ đến từ Mạng xã hội.
 • Nhân 2 lần hạn mức hoa hồng tối đa cho đơn hàng đến từ Mạng xã hội lên 30.000 VNĐ.

3. Thời gian diễn ra chương trình: 01/03/2024 – 31/03/2024  

4. Ngành hàng áp dụng: 

 • Tất cả các ngành hàng có hoa hồng theo quy định của chương trình Shopee Tiếp thị liên kết.
 • Chi tiết mức hoa hồng cho từng ngành hàng, đối tác KOLs và KOCs có thể xem trên hệ thống Shopee Tiếp thị liên kết.

5. Lưu ý: 

 • Trong bất kỳ trường hợp nào, quyết định của Shopee là quyết định cuối cùng