Thử Thách Tân Binh

KOL Affiliate | Thử Thách Tân Binh

Điều Khoản Tham Gia

Điều 1: ĐĂNG KÝ THAM GIA THỬ THÁCH TÂN BINH

 • KOL đăng ký tham gia Thử thách tân binh trong Chương trình tiếp thị liên kết của Shopee sẽ được chỉ định vào nhóm tương ứng tùy theo số lượng người theo dõi của mình trên một trong các nền tảng xã hội sau:
  • Nhóm lớn: từ 500k người theo dõi trở lên trên một trong các nền tảng sau: Tiktok, Youtube, Facebook, hoặc Instagram
  • Nhóm trung: từ 100k đến dưới 500k người theo dõi trên một trong các nền tảng sau: Tiktok, Youtube, Facebook, hoặc Instagram
  • Nhóm nhỏ: từ 5k người theo dõi (đối với TikTok, YouTube), hoặc từ 10k người theo dõi (đối với Facebook hoặc Instagram) đến dưới 100k người theo dõi

Lưu ý: số lượng người theo dõi để tham gia Thử Thách Tân Binh được xác định tại thời điểm KOL nhận được email mời tham gia Thử Thách

 • KOL chỉ được tham gia Thử thách tân binh 01 lần duy nhất
  • KOL sẽ không đủ điều kiện tham gia nếu trước đó đã đăng ký TikTok/Instagram Pushing của Shopee.
  • KOL sẽ không đủ điều kiện tham gia nếu đã từng tham gia Thử thách tân binh hoặc Thử thách Tập Sự.
  • Trong trường hợp KOL có nhiều nền tảng, KOL chọn 01 nền tảng duy nhất để tham gia và sẽ được chỉ định vào gói phù hợp theo cơ sở người theo dõi tương ứng.
 • KOL cần phải cung cấp Affiliate ID để hoàn tất đăng ký.
 • KOL sẽ nhận được hỗ trợ trực tiếp bởi nhân viên Shopee trên Zalo sau khi đăng ký thành công. 
 • KOL có 30 ngày để đăng ký gói Thử thách tân binh kể từ ngày nhận được email mời tham gia thử thách. 
 • KOL chỉ được tham gia với 01 tài khoản với 01 ID liên kết tương ứng. Trong trường hợp Shopee phát hiện cùng 01 KOL đăng ký từ 02 tài khoản với 02 ID liên kết khác nhau để tham gia Thử thách, Shopee sẽ không gửi voucher thưởng dưới bất kỳ hình thức nào. 
 • KOL được tăng cấp từ chương trình KOL tập sự không được tham gia Thử Thách Tân Binh.

Điều 2: YÊU CẦU THỬ THÁCH TÂN BINH

 • KOL có 30 ngày kể từ khi được nhận email tự động sau khi đăng ký để đăng tải nội dung đủ điều kiện yêu cầu của thử thách tương ứng. Bài đăng và nội dung tùy theo nền tảng xã hội mà KOL tham gia. Tất cả các bài viết hoặc story phải đăng tải ở chế độ công khai.
  • Tiktok: Đăng tải 3 video review sản phẩm trên Shopee trong 30 ngày, giữa các video cách nhau ít nhất 3 ngày. Tất cả các video đều được hashtag #SPBestDeal. Cập nhật tiểu sử với các link kết liên kết Shopee (chuyển hướng đến nền tảng Shopee hoặc đến các sản phẩm được bán trên nền tảng Shopee)
  • Youtube: Đăng tải ít nhất 1 video về chiến dịch Shopee hoặc sản phẩm Shopee, bao gồm link liên kết Shopee và hashtag #ShopeeBestDeal trong phần mô tả
  • Facebook: Đăng tải 7 bài viết có link liên kết Shopee trong 30 ngày, mỗi bài viết cách nhau ít nhất 2 ngày. Tất cả các bài viết nên được đăng vào album với hashtag #ShopeeBestDeal
   • Đối với các nhóm Facebook, bài đăng của seeder được xem là không hợp lệ và sẽ không được tính. Chỉ những bài đăng của quản trị viên của nhóm mới được tính.
   • Đối với nhóm riêng tư có lượng người theo dõi từ 20k trở lên được đăng bài để chế độ “Private” (riêng tư).
   • Bài đăng trong nhóm nên được nhóm thành một album với hashtag #ShopeeBestDeal.
  • Instagram: Đăng tải 15 story có link liên kết Shopee trong vòng 30 ngày, mỗi story được chèn hashtag #ShopeeBestDeal và cách nhau ít nhất 1 ngày. Story phải được ghim lên tin nổi bật.
 • Sau khi KOL lên bài đăng/video/story trên nền tảng đã đăng ký, KOL cần chụp màn hình lại và gửi kèm đường link bài viết cho nhân viên Shopee trực tiếp hỗ trợ để được ghi nhận thành công. 
 • Để hoàn thành thử thách, KOL phải có đăng bài đầy đủ và có ít nhất 01 đơn hàng hợp lệ được hoàn thành (giao hàng thành công, không hủy đơn, không đổi trả) từ Affiliate link của KOL. Đơn hàng hợp lệ phải phát sinh trong vòng 30 ngày KOL tham gia thử thách. 
 • Shopee không chấp nhận đơn hàng hoàn thành có ngày phát sinh trước hoặc sau 30 ngày KOL đăng ký tham gia thử thách. Bên cạnh đó, đơn hàng hợp lệ phải hoàn thành trước tối đa 60 ngày kể từ thời điểm KOL tham gia thử thách tân binh. 

Điều 3: HOÀN THÀNH THỬ THÁCH TÂN BINH

 • Khi hoàn thành thử thách thành công trong thời gian 30 ngày, KOL sẽ được nhận voucher Shopee tương đương 4.000.000 VNĐ (KOL thuộc nhóm lớn); 2.000.000 VNĐ (KOL thuộc nhóm trung); 1.000.000 VNĐ (KOL thuộc nhóm nhỏ).
 • KOL cần đăng ký chính xác thông tin tài khoản username Shopee nhận voucher tại form đăng ký chương trình Thử Thách Tân Bình. Shopee không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin được cung cấp không chính xác.
 • Shopee sẽ gửi voucher vào Kho Voucher của KOL trong vòng 15 ngày (không tính ngày lễ, Tết) kể từ ngày KOL hoàn thành thử thách.
 • KOL sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng Shopee khi voucher được thêm vào Kho Voucher của Shopee.
 • Voucher có thời hạn sử dụng trong vòng 14 ngày kể từ ngày bắt đầu của voucher. Voucher chỉ được sử dụng một lần duy nhất cho một cửa hàng và không hoàn trả dưới bất kỳ trường hợp nào. Vì vậy, KOL chỉ nên sử dụng voucher cho 1 lần mua cho 1 cửa hàng duy nhất để tránh trường hợp bị huỷ hàng và mất giá trị voucher. Để xem điều khoản sử dụng voucher vui lòng tham khảo tại đây 

Lưu ý: Điều khoản được áp dụng kể từ ngày 15/11/2021.

Để tìm hiểu thêm thông tin và đăng bài đúng yêu cầu của Shopee, bạn tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây nhé! Nếu bạn có thắc mắc về gói Thử thách tân binh bạn có thể xem thêm thông tin tại đây nha!