Thử Thách Tân Binh (dành cho KOL Affiliate)

Bạn có tối đa 30 ngày kể từ ngày đăng ký để hoàn tất Thử Thách dành cho KOL mới.

Bạn có tối đa 30 ngày kể từ ngày đăng ký để hoàn tất Thử Thách dành cho KOL mới.

Nếu tới thời hạn 30 ngày kể từ khi xác nhận đăng ký, nếu bạn vẫn chưa hoàn thành thử thách, bạn sẽ không nhận được voucher từ Shopee. Tuy nhiên các đơn hàng thành công phát sinh từ link tracking mà bạn chia sẻ vẫn sẽ được tính hoa hồng theo quy định của chương trình KOL Affiliate.

Voucher có thời hạn sử dụng trong vòng 14 ngày kể từ ngày bắt đầu của voucher. Bạn nhớ kiếm tra thời hạn sử dụng voucher để có thể sử dụng trước thời gian này nha. Ngoài ra, voucher chỉ sử dụng một lần duy nhất.

Sau khi Shopee xác nhận bạn đã hoàn thành thử thách tân binh, Shopee sẽ tiến hành gửi Voucher vào kho Voucher của bạn trong vòng 15 ngày làm việc (không bao gồm cuối tuần và các ngày lễ, Tết). Bạn vui lòng kiểm tra mục thông báo trên app Shopee.