Blog

Thông tin Brand Bonus từ 21/08 – 25/08 của Shopee Việt Nam


Thông tin Brand Bonus của các nhãn hàng thưởng cho pub từ 21/08 – 25/08 khi tham gia chạy Tiếp thị liên kết cùng Shopee như sau:

Dear quý đối tác, Shopee xin trân trọng gửi đến Qúy đối tác các nhãn hàng thưởng Bonus trong thời gian từ 21/08 – 25/08/2019 như sau:

Brand SCC (Fresh)


Ngày áp dụng: 21/8/19 – 25/8/19

Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 8% hoa hồng cho các sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc SCC (Fresh) bán thành công từ ngày 21 – 25/08

Đối tượng áp dụng: New & old user
Sản phẩm áp dụng:  https://docs.google.com/…/1eluS6Z7nAsjC4Qoe_RsmS_rgVL…/edit…
Landing Page:  https://shopee.vn/m/freshsale
Banner:  https://drive.google.com/…/1V6-KSaxdX3ZM2S0buGtPVQ2uRIRvKHSZ

SCC (Fresh) thưởng bonus cho các pub ra đơn thành công từ 21/08 – 25/08

Brand Nivea 


Ngày áp dụng: 21/8/19 – 28/8/19

Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 3% hoa hồng cho các sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc Nivea bán thành công từ ngày 21 – 28/08

Đối tượng áp dụng: New & old user
Sản phẩm áp dụng:  https://docs.google.com/…/1eluS6Z7nAsjC4Qoe_RsmS_rgVL…/edit…
Landing Page:  https://shopee.vn/m/nivea-official
Banner:  https://drive.google.com/…/1n0wPRbakwNYXicpyQfOabXcPXyo3qrd1

Nivea thưởng bonus cho các pub chạy đơn thành công từ 21/08 – 27/08

Ngày siêu mua sắm 09.09 của Shopee, các thông tin chính thức về chiến dịch này, các bạn có thể xem tại đây: http://affiliate-blog.shopee.vn/thong-tin-campaign-09-09-2/

Ngoài ra, các pub cũng có thể lấy các tài liệu này tại Fanpage chính thức của chương trình Tiếp thị liên kết của Shopee Việt Nam: https://www.facebook.com/tiepthilienketShopeeVietnam