Blog

Thông tin Brand Bonus từ 04/09 – 09/09 của Shopee Việt Nam

Đây là tuần lễ chính của campaign “Ngày hội siêu sale 09.09” của Shopee (04/9 – 09/9/2019). Rất nhiều nhãn hàng thưởng bonus mạnh và rất mạnh cho pub khi tham gia chạy Tiếp thị liên kết cùng Shopee trong tuần này.

Thông tin cụ thể như sau:

Dear quý đối tác, Shopee xin trân trọng gửi đến Qúy đối tác các nhãn hàng thưởng Bonus trong thời gian từ 04/9 – 09/9/2019 như sau:

ACTSONE


Ngày áp dụng: 04/9/19 – 12/9/19

Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 3% hoa hồng cho các sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc Actsone bán thành công từ ngày 4/9 – 12/9

Đối tượng áp dụng: New & old user
Sản phẩm áp dụng:  bit.ly/2NxdtQp
Landing Page:  https://shopee.vn/m/uu-dai-Bbia-Eglips
Banner:  http://bit.ly/2lU77i4

ACTSONE thưởng thêm 3% cho mỗi đơn hàng bán thành công

NIVEA


Ngày áp dụng: 04/9 – 12/9/19

Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 3% hoa hồng cho các sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc Nivea bán thành công từ ngày 4/9 – 12/9

Đối tượng áp dụng: New & old user
Sản phẩm áp dụng:  bit.ly/2NxdtQp
Landing Page:  https://shopee.vn/m/nivea-official
Banner:  http://bit.ly/2keHKqZ

Nivea thưởng thêm 3% cho các đơn hàng thành công từ ngày 04/9 – 12/9/2019

UNILEVER

Ngày áp dụng: 05/9 – 14/9/19

Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 2% hoa hồng cho các sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc Unilever bán thành công từ ngày 5/9 – 14/9

Đối tượng áp dụng: New & old user
Sản phẩm áp dụng: bit.ly/2NxdtQp
Landing Page: https://shopee.vn/m/unilever-super-sales
Banner: http://bit.ly/2kheEHz

Unilever thưởng thêm 2% cho mỗi đơn hàng bán thành công từ 05/9 – 14/9/2019

COMET

Ngày áp dụng: 05/9 – 10/9/19

Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 3% hoa hồng cho các sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc Comet bán thành công từ ngày 5/9 – 10/9

Đối tượng áp dụng: New & old user
Sản phẩm áp dụng: bit.ly/2NxdtQp
Landing Page: https://shopee.vn/m/COMET-OFFICIAL-STORE
Banner: http://bit.ly/2UbzUM1

Comet thưởng thêm 3% cho pub khi bán đơn thành công trong tuần này

ENFA

Ngày áp dụng: 05/9 – 10/9/19

Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 2% hoa hồng cho các sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc Enfa bán thành công từ ngày 5/9 – 10/9

Đối tượng áp dụng: New & old user
Sản phẩm áp dụng: bit.ly/2NxdtQp
Landing Page: https://shopee.vn/m/chinh-hang-enfa
Banner: http://bit.ly/2keKrJ7

Enfa thưởng thêm 2% cho mỗi đơn hàng thành công trong đợt này

DUREX

Ngày áp dụng: 05/9 – 10/9/19

Mức hoa hồng áp dụng: Thưởng thêm 5% hoa hồng cho các sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc Durex bán thành công từ ngày 5/9 – 10/9

Đối tượng áp dụng: New & old user
Sản phẩm áp dụng: bit.ly/2NxdtQp
Landing Page: https://shopee.vn/m/durex-official
Banner: http://bit.ly/2jUaSU2

Durex thưởng thêm 5% cho mỗi đơn hàng bán thành công trong đợt này

Ngày siêu mua sắm 09.09 của Shopee, các thông tin chính thức về chiến dịch này, các bạn có thể xem tại đây: http://affiliate-blog.shopee.vn/thong-tin-campaign-09-09-2/

Ngoài ra, các pub cũng có thể lấy các tài liệu này tại Fanpage chính thức của chương trình Tiếp thị liên kết của Shopee Việt Nam: https://www.facebook.com/tiepthilienketShopeeVietnam