external
external

ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP VỚI SHOPEE

Đăng ký tài khoản bằng website:

https://affiliate.shopee.vn/

Hướng dẫn cách đăng ký chi tiết: Tại đây

Điều khoản điều kiện tham gia: Tại đây

Đối với KOL đang hợp tác với Shopee trong chương trình KOL Affiliate, bạn chỉ cần liên hệ người hỗ trợ trực tiếp để đăng ký tham gia chương trình Shopee KOL Booking.

external