Post và ghim story Insta, nhận ngay voucher hot

Shopee xin hân hạnh gửi đến bạn chương trình Post và ghim Story có gắn link affiliate của Shopee KOL Affiiate trên kênh Instagram của bạn.

Chỉ với việc post và ghim story, bạn đã có thể nhận ngay voucher lên đến 800,000 đồng từ Shopee.

Thông tin chi tiết như sau:

  • Post các story có gắn link affiliate của Shopee trong 04 ngày: nhận ngay voucher 100,000 đồng

  • Post các story có gắn link affiliate của Shopee trong 07 ngày: nhận ngay voucher 300,000 đồng

  • Ghim các story có gắn link affiliate của Shopee thành 01 album trên mục Highlight(*): nhận ngay voucher 200,000 đồng

  • Ghim các story có gắn link affiliate của Shopee thành 02 album trên mục Highlight(*): nhận ngay voucher 500,000 đồng

(*): Mỗi album ghim có ít nhất 10 story có gắn link affiliate của Shopee, và thời gian hiển thị albm ghim này tối thiểu 30 ngày.

Tham gia ngay tại đây