Gói Incubation Package

KOL Affiliate | Thử Thách Tân Binh

Điều Khoản Tham Gia

Điều 1: ĐĂNG KÝ THAM GIA THỬ THÁCH TÂN BINH

 • KOL đăng ký tham gia Thử thách tân binh trong Chương trình tiếp thị liên kết của Shopee sẽ được chỉ định vào nhóm tương ứng tùy theo số lượng người theo dõi của mình trên một trong các nền tảng xã hội sau
  • Nhóm lớn: >500k người theo dõi trên một trong các nền tảng sau:: Tiktok, Youtube, Facebook, hoặc Instagram
  • Nhóm nhỏ: >5k người theo dõi trên Tiktok, Youtube, hoặc >10k người theo dõi trên: Facebook hoặc Instagram
 • KOL chỉ được tham gia Thử thách tân binh 01 lần duy nhất
  • KOL sẽ không đủ điều kiện tham gia nếu trước đó đã đăng ký TikTok/Instagram Pushing của Shopee.
  • Trong trường hợp KOL có nhiều nền tảng, KOL chọn 01 nền tảng duy nhất để tham gia và sẽ được chỉ định vào gói phù hợp theo cơ sở người theo dõi tương ứng.
  • KOL chỉ được tham gia với 01 tài khoản duy nhất.
 • KOL cần phải cung cấp Affiliate ID để hoàn tất đăng ký.
 • KOL sẽ nhận được email thông báo đăng ký thành công sau khi đăng ký. Trong trường hợp KOL cần hỗ trợ, hãy liên hệ trực tiếp với tài khoản Shopee trên Zalo. 

Điều 2: YÊU CẦU THỬ THÁCH TÂN BINH

 • KOL có 30 ngày kể từ khi được nhận email đăng ký thành công để đăng tải nội dung đủ điều kiện yêu cầu của thử thách tương ứng. Bài đăng và nội dung tùy theo nền tảng xã hội mà KOL tham gia. Tất cả các bài viết hoặc story phải đăng tải ở chế độ công khai.
  • Tiktok: Đăng tải 3 video review sản phẩm trên Shopee trong 30 ngày, giữa các video cách nhau ít nhất 3 ngày. Tất cả các video đều được hashtag #ShopeeBestDeal. Cập nhật tiểu sử với các link kết liên kết Shopee (chuyển hướng đến nền tảng Shopee hoặc đến các sản phẩm được bán trên nền tảng Shopee)
  • Youtube: Đăng tải ít nhất 1 video về chiến dịch Shopee hoặc sản phẩm Shopee, bao gồm link liên kết Shopee và hashtag #ShopeeBestDeal trong phần mô tả
  • Facebook: Đăng tải 10 bài viết có link liên kết Shopee trong 30 ngày, mỗi bài viết cách nhau ít nhất 2 ngày. Tất cả các bài viết nên được đăng vào album (#ShopeeBestDeal)
   • Đối với các nhóm Facebook, bài đăng của seeder được xem là không hợp lệ và sẽ không được tính. Chỉ những bài đăng của quản trị viên của nhóm mới được tính.
   • Bài đăng trong nhóm nên được nhóm thành một album với hashtag #ShopeeBestDeal
  • Instagram: Đăng tải 15 story có link liên kết Shopee trong vòng 30 ngày, mỗi story cách nhau ít nhất 1 ngày. Story phải được ghim lên tin nổi bật (#ShopeeBestDeal).

Điều 3: HOÀN THÀNH THỬ THÁCH TÂN BINH

 • Khi hoàn thành thử thách thành công trong thời gian 30 ngày, KOL sẽ được nhận voucher Shopee tương đương 4.000.000 VNĐ (KOL thuộc nhóm lớn) hoặc 2.000.000 VNĐ (KOL thuộc nhóm nhỏ).
 • KOL sẽ nhận được email thông báo sau ngày kết thúc thời hạn thử thách (30 ngày tính từ ngày đăng ký), bao gồm các thông tin xác nhận sau: 

(1) Xác nhận hoàn thành thử thách.

(2) Tài khoản username Shopee nhận voucher (theo thông tin KOL đã điền khi đăng ký chương trình Thử Thách Tân Binh).

(3) Thời gian nhận voucher.

 • Shopee sẽ gửi voucher vào Kho Voucher của KOL trong vòng 15 ngày kể từ ngày KOL nhận được email xác nhận.
 • KOL sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng Shopee khi voucher được thêm vào Kho Voucher của Shopee. 
 • Voucher có thời hạn sử dụng trong 2 tuần kể từ ngày được thêm vào Kho Voucher.

Để tìm hiểu thêm thông tin và đăng bài đúng yêu cầu của Shopee, bạn tham khảo thêm thông tin chi tiết TẠI ĐÂY nhé!