Gói Incubation Package

KOL Affiliate | Thử Thách Tân Binh

Điều Khoản Tham Gia

Điều 1: ĐĂNG KÝ THAM GIA THỬ THÁCH TÂN BINH

 • KOL đăng ký tham gia Thử thách tân binh trong Chương trình tiếp thị liên kết của Shopee sẽ được chỉ định vào nhóm tương ứng tùy theo số lượng người theo dõi của mình trên một trong các nền tảng xã hội sau
  • Nhóm lớn: >500k người theo dõi trên một trong các nền tảng sau:: Tiktok, Youtube, Facebook, hoặc Instagram
  • Nhóm nhỏ: >5k người theo dõi trên Tiktok, Youtube, hoặc >10k người theo dõi trên: Facebook hoặc Instagram
 • KOL chỉ được tham gia Thử thách tân binh 01 lần duy nhất
  • KOL sẽ không đủ điều kiện tham gia nếu trước đó đã đăng ký TikTok/Instagram Pushing của Shopee.
  • Trong trường hợp KOL có nhiều nền tảng, KOL chọn 01 nền tảng duy nhất để tham gia và sẽ được chỉ định vào gói phù hợp theo cơ sở người theo dõi tương ứng.
  • KOL chỉ được tham gia với 01 tài khoản duy nhất.
 • KOL cần phải cung cấp Affiliate ID để hoàn tất đăng ký.
 • KOL sẽ nhận được hỗ trợ trực tiếp bởi nhân viên Shopee trên Zalo sau khi đăng ký thành công. 
 • KOL chỉ có 30 ngày để đăng ký gói Thử thách tân binh kể từ ngày nhận được email mời tham gia thử thách. 

Điều 2: YÊU CẦU THỬ THÁCH TÂN BINH

 • KOL có 30 ngày kể từ khi được nhận email tự động sau khi đăng ký để đăng tải nội dung đủ điều kiện yêu cầu của thử thách tương ứng. Bài đăng và nội dung tùy theo nền tảng xã hội mà KOL tham gia. Tất cả các bài viết hoặc story phải đăng tải ở chế độ công khai.
  • Tiktok: Đăng tải 3 video review sản phẩm trên Shopee trong 30 ngày, giữa các video cách nhau ít nhất 3 ngày. Tất cả các video đều được hashtag #SPBestDeal. Cập nhật tiểu sử với các link kết liên kết Shopee (chuyển hướng đến nền tảng Shopee hoặc đến các sản phẩm được bán trên nền tảng Shopee)
  • Youtube: Đăng tải ít nhất 1 video về chiến dịch Shopee hoặc sản phẩm Shopee, bao gồm link liên kết Shopee và hashtag #ShopeeBestDeal trong phần mô tả
  • Facebook: Đăng tải 10 bài viết có link liên kết Shopee trong 30 ngày, mỗi bài viết cách nhau ít nhất 2 ngày. Tất cả các bài viết nên được đăng vào album với hashtag #ShopeeBestDeal
   • Đối với các nhóm Facebook, bài đăng của seeder được xem là không hợp lệ và sẽ không được tính. Chỉ những bài đăng của quản trị viên của nhóm mới được tính.
   • Đối với nhóm riêng tư có lượng người theo dõi từ 20k trở lên được đăng bài để chế độ “Private” (riêng tư).
   • Bài đăng trong nhóm nên được nhóm thành một album với hashtag #ShopeeBestDeal
  • Instagram: Đăng tải 15 story có link liên kết Shopee trong vòng 30 ngày, mỗi story cách nhau ít nhất 1 ngày. Story phải được ghim lên tin nổi bật (#ShopeeBestDeal).
 • Sau khi KOL lên bài đăng/video/story trên nền tảng đã đăng ký, KOL cần chụp màn hình lại và gửi cho nhân viên Shopee trực tiếp hỗ trợ bạn để được ghi nhận thành công. 

Điều 3: HOÀN THÀNH THỬ THÁCH TÂN BINH

 • Khi hoàn thành thử thách thành công trong thời gian 30 ngày, KOL sẽ được nhận voucher Shopee tương đương 4.000.000 VNĐ (KOL thuộc nhóm lớn) hoặc 2.000.000 VNĐ (KOL thuộc nhóm nhỏ).
 • KOL cần đăng ký chính xác thông tin tài khoản username Shopee sẽ nhận voucher tại form đăng ký chương trình Thử Thách Tân Bình. Shopee không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin được cung cấp không chính xác.
 • Shopee sẽ gửi voucher vào Kho Voucher của KOL trong vòng 15 ngày (không tính ngày lễ, Tết) kể từ ngày KOL hoàn thành thử thách.
 • KOL sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng Shopee khi voucher được thêm vào Kho Voucher của Shopee.
 • Voucher có thời hạn sử dụng trong vòng 14 ngày kể từ ngày bắt đầu của voucher.

Để tìm hiểu thêm thông tin và đăng bài đúng yêu cầu của Shopee, bạn tham khảo thêm thông tin chi tiết TẠI ĐÂY nhé!