Thiết lập tài khoản công việc trên Instagram

Để tạo link Tiếp Thị Liên Kết cho Người bán, bạn hãy truy cập Hệ thống tạo link của chương trình tại https://doitac.shopee.vn/tools/seller-affiliate. Sau khi tạo, hệ thống sẽ cho ra 2 loại link để bạn lựa chọn tuỳ theo mục đích sử dụng: - Link thường: là link shop/ sản phẩm mà bạn muốn chia sẻ được gắn thêm phần đuôi để theo dõi kết quả của link (còn được gọi là UTM tracking). - Link rút gọn: là link dài ở trên, nhưng được Shopee rút ngắn lại để đảm bảo bạn chia sẻ link được hiệu quả hơn. Xem thêm hướng dẫn tạo link tại https://banhang.shopee.vn/edu/article/13680