Thiết lập tài khoản công việc trên Instagram

Thiết lập tài khoản công việc trên Instagram

Trên Instagram, bạn có thể chuyển đổi trang cá nhân của mình thành tài khoản công việc để sử dụng các tính năng hỗ trợ bạn phát triển doanh nghiệp.

Cách chuyển trang cá nhân thành tài khoản công việc:

  1. Truy cập vào trang cá nhân của bạn rồi nhấn vào  ở góc phía trên bên phải.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Nhấn vào Tài khoản.
  4. Nhấn vào Chuyển sang tài khoản công việc.
  5. Nhấn vào Kinh doanh.
  6. Nếu muốn, bạn có thể làm theo các bước để kết nối tài khoản công việc với Trang Facebook liên kết với doanh nghiệp bạn. Bước này không bắt buộc, nhưng sẽ tạo điều kiện để bạn dùng mọi tính năng dành cho doanh nghiệp có trên nhóm ứng dụng của Facebook. Hiện tại, bạn chỉ có thể kết nối một Trang Facebook với tài khoản công việc của mình.
  7. Thêm các chi tiết như thông tin liên hệ và hạng mục kinh doanh.
  8. Nhấn vào Xong.

Với tài khoản công việc, bạn có thể sử dụng các tính năng kinh doanh và xem Thông tin chi tiết trên Instagram. Nhờ những công cụ này, bạn sẽ biết rõ ai đang tương tác với doanh nghiệp của bạn trên Instagram.

Bạn cũng có thể hiển thị hoặc ẩn hạng mục kinh doanh và thông tin liên hệ trên trang cá nhân của mình. Sau khi thiết lập, hãy truy cập trang cá nhân của bạn rồi nhấn vào Chỉnh sửa trang cá nhân. Trong phần Thông tin công khai về doanh nghiệp, hãy vào mục Hiển thị trang cá nhân để chọn xem bạn muốn ẩn hay hiển thị thông tin liên hệ và nhãn hạng mục. Sau đó, nhấn vào Xong.