Thắc mắc về hoa hồng và thanh toán

Hoa hồng được tính cho các sản phẩm đến từ shop của bạn và shop khác.

Giá trị hoa hồng cao nhất lên đến 13.42%. Trong đó, mức hoa hồng tối đa cho mỗi đơn hàng là 3USD/1 sản phẩm.

Xem giá trị hoa hồng của từng ngành hàng khác nhau và cách tính tại bảng: https://shopee.vn/affiliate/hoa-hong-tiep-thi-lien-ket-danh-cho-nguoi-ban-shopee/

Hạn mức hoa hồng của mỗi tài khoản mới tham gia là 700$ 1 tháng, nếu bạn bán được nhiều đơn hàng và không vi pham nội quy chính sách của chương trình, đồng thời vượt hạn mức hoa hồng đưa ra thì Shopee sẽ cân nhắc nâng hạn mức ưu tiên cho bạn ở những tháng sau.

Chương trình Tiếp thị liên kết dành cho nhà bán hàng Shopee hoàn toàn miễn phí, chủ Shop không phải đóng BẤT KỲ PHÍ NÀO khi tham gia chương trình.

Chủ Shop tham gia chương trình hoặc có sản phẩm được bán thành công trong chương trình Tiếp thị liên kết dành cho nhà bán hàng Shopee đều không phải thanh toán bất kỳ chi phí nào

Mọi chi phí hoa hồng sẽ do Shopee thanh toán. Các Shop không phải thanh toán bất kỳ chi phí nào khi tham gia chương trình này

Cuối mỗi tháng Shopee sẽ thực hiện đối soát đơn hàng và thông báo kết quả đối soát đến bạn. Thông tin đối soát đơn hàng hợp lệ được gửi đến bạn vào tuần thứ nhất của tháng T+2 ( người bán có 1 tuần để kiểm tra thông tin đối soát)

* Trong đó, T là tháng phát sinh đơn hàng của bạn

Bạn có thể nhận được thanh toán sau khi nhận được thông báo số tiền hoa hồng mỗi tháng từ Shopee.

Ví dụ:

▪️ Các đơn hàng của bạn phát sinh vào tháng 9 (trong thời gian 01-30/9)

▪️ Các đơn hàng sẽ được Shopee đối soát, kiểm tra gian lận vào cuối tháng 10

▪️ Tuần 1 của tháng 11 Shopee sẽ gửi thông tin đối soát để bạn kiểm tra tổng số đơn thành công và trạng thái các đơn hàng (mọi thông tin phản hồi của bạn diễn ra trong tuần 1 của tháng 11, sau thời gian này Shopee sẽ không nhận phản hồi)

▪️ Tuần 2 Shopee sẽ chốt thông tin đối soát cuối cùng và gửi nghiệm thu đến kế toán, bộ phận kế toán sẽ tiến hành thanh toán cho những đơn hàng hợp lệ.