Chuyên mục hỏi đáp

Khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ được gọi là thuế thu nhập cá nhân.
Quy định đóng thuế thu nhập cá nhân được nêu cụ thể theo Thông tư 111/2013/TT-BTC.
Đối với khoản phí hoa hồng phát sinh từ 2tr trở lên thì bắt buộc phải đóng thuế thu nhập, Shopee sẽ tạm khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật đối với tất cả các đối tượng (dù có hay ko có MST).

Số thanh toán trên Dashboard của trang Shopee Afiliate là số chưa trừ đi các đơn hàng không thành công, nên phần số thanh toán này sẽ cao hơn số trong email đối soát. Số trong email sẽ là số được chấp nhận cuối cùng.

Bạn có thể vào mục Dashboard trên trang Shopee Affiliate Website để check các đơn hàng thành công.

Shopee sẽ gửi email đối soát tới email của bạn muộn nhất vào ngày 23 hàng tháng.
Chi tiết xin xemTẠI ĐÂY (Chương 6).

Quy trình đối soát rất quan trọng để đảm bảo rằng tất cả các đơn hàng được thực hiện thông qua đường dẫn (link) của bạn là đơn đặt hàng thành công và hợp lệ.
Ví dụ: Các đơn hàng hoàn tiền/hoàn trả/bị hủy/không hợp lệ/gian lận sẽ bị loại bỏ trong quá trình đối soát trong hệ thống, do đó các đơn hàng đó không được áp dụng và không hợp lệ khi hệ thống tính hoa hồng của đối tác.

Bạn hãy điền vào Form thông tin thanh toán cá nhân để chúng tôi giúp bạn sửa lại thông tin tài khoản thanh toán nhé.
Lưu ý: Bạn cần cập nhật thông tin tài khoản qua form trước 23:59’ ngày 15 hàng tháng. Nếu bạn cập nhật thông tin sau thời gian này, thông tin tài khoản sẽ được cập nhật vào kỳ thanh toán sau và số tiền phát sinh trong tháng hiện tại sẽ vẫn được thanh toán vào tài khoản ngân hàng cũ.

Có 2 lí do chính khiến bạn chưa nhận được thanh toán.
1. Thanh toán chỉ được thực hiện nếu tổng số hoa hồng tích lũy của bạn với Shopee lớn hơn 200,000 VND. Nếu số hoa hồng tích lũy của bạn nhỏ hơn 200,000 VND, bạn phải đợi cho đến khi bạn đạt đủ số hoa hồng tích lũy để được thanh toán.
2. Nếu bạn có hơn 200,000 VND tiền hoa hồng với Shopee và đến ngày thanh toán mà bạn vẫn chưa nhận được thanh toán, rất có thể là bạn đã gửi sai thông tin tài khoản thanh toán.
Bước 1: Bạn hãy kiểm tra email thông báo được gửi từ Shopee vào ngày mùng 1 hàng tháng để kiểm tra thông tin tài khoản ngân hàng mà bạn đã đăng kí với Shopee nhé. Tên email là: "[Shopee KOL Affiliate] Xác nhận thông tin tài khoản thanh toán hoa hồng".
Bước 2: Nếu thông tin bị sai, bạn hãy điền vào Form thông tin thanh toán cá nhân để chúng tôi giúp bạn sửa lại thông tin tài khoản thanh toán nhé.

"Bạn có thể nhận được thanh toán sau khi nhận được thông báo đối soát số tiền hoa hồng mỗi tháng từ Shopee.
Quy trình đối soát được thực hiện như sau:
Hoa hồng ở tháng T (tháng phát sinh hoa hồng) sẽ được đối soát và thanh toán vào 2 đợt dưới đây:

  • Tháng T+1: Đối soát và thanh toán các đơn hàng hợp lệ của tháng T (tính đến thời điểm được đối soát)
  • Tháng T+2: Đối soát và thanh toán các đơn hàng hợp lệ còn lại của tháng T (các đơn hàng hợp lệ phát sinh sau thời điểm đối soát của tháng T+1)

Ví dụ:
Tháng 9 là tháng phát sinh hoa hồng. Vậy, T=9 và hoa hồng của tháng 9 sẽ được đối soát và thanh toán vào 2 đợt:

  • Tháng 10 (T+1=9+1=10): Đối soát và thanh toán các đơn hàng hợp lệ của tháng 9 (tính đến thời điểm được đối soát)
  • Tháng 11 (T+2=9+2=11): Đối soát và thanh toán các đơn hàng hợp lệ còn lại của tháng 9 (các đơn hàng hợp lệ phát sinh sau thời điểm đối soát của tháng 9)"

Có. Người mua được phép mua các mặt hàng khác ngoài mặt hàng mà bạn đang quảng cáo. Bạn vẫn sẽ kiếm được hoa hồng miễn là họ mua hàng thông qua liên kết của bạn. Tỉ lệ hoa hồng sẽ được tính cho sản phẩm mà người mua đã mua, không phải mặt hàng mà bạn đã đặt link.

Không. Hàng cần phải được thanh toán thành công (check-out) để được tính hoa hồng bạn nhé.