Gặp khó khăn khi đăng ký và xác thực tài khoản

Bạn có thể truy cập và đăng ký tham gia chương trình Tiếp Thị Liên Kết dành cho Người bán tại https://event.shopee.vn/affiliate/register/#/seller-affiliate-program/external/shopee
Thời gian xét duyệt tài khoản là từ 2-5 ngày làm việc. Shopee sẽ gửi Email thông báo đến bạn ngay khi tài khoản của bạn được duyệt tham, gia chương trình.
Nếu bạn không nhận được email xét duyệt chương trình, có thể bạn đang gặp phải những vấn đề sau đây: - Email bạn đã điền để đăng ký không chính xác. - Email xét duyệt có thể được gửi vào Hộp thư rác (spam)/ Quảng cáo hoặc Mail box của bạn đã hết dung lượng. - Tài khoản của bạn không đủ điều kiện để tham gia chương trình.
Từ tháng 7/2022, Shopee chi trả hoa hồng Tiếp Thị Liên Kết qua 01 hình thức là ""Số dư Tài khoản Shopee"". Xem thêm các giải đáp về Quy trình thanh toán hoa hồng tại https://shopee.vn/m/quytrinhthanhtoanhoahong
Điều kiện tham gia Tiếp Thị Liên Kết dành cho Người bán rất đơn giản: - Bạn đã có shop (cửa hàng) trên Shopee và đã có app Shopee - Trong shop của bạn trên Shopee có ít nhất 01 sản phẩm - Tài khoản Shopee của bạn không được tham gia đồng thời bất kỳ các chương trình Tiếp Thị Liên Kết từ Shopee. Xem thêm Điều khoản tham gia chương trình Tiếp Thị Liên Kết dành cho Người bán tại https://shopee.vn/affiliate/dieu-khoan-tham-du-chuong-trinh-tiep-thi-lien-ket-danh-cho-nguoi-ban/