Cách thức hoạt động & chính sách chương trình

Bạn không được tự xây dựng shop bán hàng trên Shopee và tự mua hàng để nhận hoa hồng, không được sử dụng hoạt động đầu cơ mua đi bán lại các sản phẩm của Shopee.

 

  • 30 ngày đối với trình duyệt Web (Desktop/Mobile).
  • 07 ngày đối với Mobile App Shopee.

Do Cookie được ghi nhận dựa trên trình duyệt/thiết bị mà Khách hàng sử dụng để click vào link affiliate nên Khách hàng cần đặt hàng trên đúng trình duyệt/thiết bị đó.

Khi khách hàng click vào nhiều link affiliate và quảng cáo trước khi đặt hàng: đơn hàng sẽ được ghi nhận cho link được click cuối cùng ngay trước thời điểm đặt hàng.
Ví dụ: Khách hàng click link A > click link B > Đặt hàng: Đơn hàng được tính cho link B.

Bạn hoàn toạn có thể đặt link cho Shopee nước khác nhưng bạn phải đăng ký chiến dịch của Shopee nước khác trên Partnerize. Việc theo dõi chiến dịch và thanh toán của Shopee ở 2 nước khác nhau là hoàn toàn độc lập,