Cách sử dụng hệ thống

Nếu khách hàng đã click vào link của bạn, thì bạn sẽ nhận được hoa hồng từ tất cả sản phẩm mà khách hàng đã mua trong đơn hàng đó, chỉ cần việc mua hàng phù hợp cơ chế cookies và last click của Shopee.

04 bước đơn giản để nhận được hoa hồng từ chương trình Tiếp Thị Liên Kết dành cho Người bán: - Bước 1: Đảm bảo rằng bạn đã đăng ký và nhận được Email duyệt tham gia chương trình Tiếp Thị Liên Kết. - Bước 2: Tạo link Tiếp Thị Liên Kết tại Hệ thống Tiếp Thị Liên Kết dành cho Người bán tại https://doitac.shopee.vn/tools/seller-affiliate - Bước 3: Chia sẻ link Tiếp Thị Liên Kết cùng bài biết bán hàng trên các trang mạng xã hội bên ngoài sàn thương mại điện tử Shopee. - Bước 4: Nhận hoa hồng nếu có đơn hàng thành công phát sinht từ link Tiếp Thị Liên Kết của bạn.

Đơn hàng bị từ chối khi: Khách hàng đổi trả sản phẩm trong vòng 7 ngày; khách từ chối nhận hàng; khách hàng hủy đơn; khách hàng có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo.