Cách sử dụng hệ thống

Nếu khách hàng đã click vào link của bạn, thì bạn sẽ nhận được hoa hồng từ tất cả sản phẩm mà khách hàng đã mua trong đơn hàng đó, chỉ cần việc mua hàng phù hợp cơ chế cookies và last click của Shopee.

Bạn có thể tạo link tiếp thị dễ dàng bằng công cụ chatbot tại: m.me/100681211685420

Xem hướng dẫn tạo link chatbot tại: https://shopee.vn/huong-dan-chatbot

Nếu tài khoản bạn đã duyệt rồi mà vẫn không sử dụng được link vui lòng email về affiliate_vn@shopee.com với tiêu đề: [Tiếp Thị Liên Kết Dành Cho Người Bán - Lỗi Tracking Link] hoặc truy cập Fanpage chương trình: Shopee Vietnam Tiếp Thị Liên Kết Dành Cho Người Bán

Đơn hàng bị từ chối khi: Khách hàng đổi trả sản phẩm trong vòng 7 ngày; khách từ chối nhận hàng; khách hàng hủy đơn; khách hàng có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo.