Những câu hỏi thường gặp - Vì sao một số thanh toán của tôi ở trạng thái chờ phê duyệt?

Khoản thanh toán của bạn sẽ được duyệt thành công/từ chối sau khi việc bán hàng được xác nhận đã hoàn tất.