Những câu hỏi thường gặp - Vì sao link Affiliate của tôi bị lỗi “404 error” hoặc “not found”?

Có thể do tài khoản của bạn chưa được kích hoạt hoặc site của bạn đăng kí chưa được duyệt.