Những câu hỏi thường gặp - KOLs có được Shopee hỗ trợ tặng sản phẩm để review không?

Shopee và nhãn hàng sẽ hộ trợ tặng KOLs sản phẩm để review thông qua việc cung cấp vouchers. Số lượng và giá trị vouchers khác nhau, tùy theo campaigns. Shopee sẽ liên lạc với bạn khi có vouchers dành cho bạn.