Những câu hỏi thường gặp - Trong những trường hợp nào, tôi sẽ được hưởng hoa hồng cho các giao dịch được thực hiện thông qua link liên kết của mình?

Khi ai đó nhấp vào liên kết của bạn, việc thanh toán của họ phải được thực hiện thành công trong vòng 7 ngày để bạn được tính hoa hồng.