Những câu hỏi thường gặp - Tôi sẽ tiếp thị những gì?

Bạn sẽ tiếp thị các sản phẩm được bán trên website shopee.vn và trên app Shopee và nằm trong danh mục được tính hoa hồng tiếp thị liên kết của Shopee. Danh sách các ngành hàng được tính hoa hồng, bạn có thể xem tại đây: https://shopee.vn/affiliate/ti-le-hoa-hong-voi-affiliate-marketing-shopee/