Những câu hỏi thường gặp - Tôi muốn theo dõi thông tin ưu đãi từ chương trình Tiếp Thị Liên Kết dành cho Người bán Shopee thì làm sao?

Hàng tháng, Shopee sẽ gửi Email về các chiến dịch sẽ diễn ra và các ưu đãi sẽ có dành cho Người bán Shopee, vui lòng kiểm tra Email thường xuyên để không bỏ lỡ thông tin từ chương trình.