Những câu hỏi thường gặp - Tôi muốn theo dõi thông tin ưu đãi từ Shopee thì làm sao?

Hàng tháng, Shopee sẽ gửi email về chiến dịch flashsale sẽ diễn ra và các ưu đãi sẽ có dành cho nhà bán hàng Shopee, vui lòng truy cập email thường xuyên để không bỏ sót thông báo của Shopee nhé