Những câu hỏi thường gặp - Tôi muốn thay đổi thông tin tài khoản nhận thanh toán

Bạn hãy điền vào Form thông tin thanh toán cá nhân để chúng tôi giúp bạn sửa lại thông tin tài khoản thanh toán nhé.
Lưu ý: Bạn cần cập nhật thông tin tài khoản qua form trước 23:59’ ngày 15 hàng tháng. Nếu bạn cập nhật thông tin sau thời gian này, thông tin tài khoản sẽ được cập nhật vào kỳ thanh toán sau và số tiền phát sinh trong tháng hiện tại sẽ vẫn được thanh toán vào tài khoản ngân hàng cũ.