Những câu hỏi thường gặp - Tôi muốn thay đổi email hoặc username

Các bạn có thể tự thay đổi thông tin tài khoản (bao gồm email, tên tài khoản Shopee,…) tại mục “Thiết lập tài khoản” trên trang Shopee Affiliate.
Sau khi thay đổi thông tin tài khoản, bạn hãy báo lại với nhân viên hỗ trợ của bạn ở Shopee.
Lưu ý: việc thay đổi email có thể sẽ gây ảnh hưởng đến việc theo dõi dữ liệu giữa các hệ thống và có thể khiến việc thanh toán tiền hoa hồng bị trễ khoảng 30 ngày.
Vì vậy Shopee không khuyến khích bạn thay đổi email và chỉ thay đổi email khi thực sự cần thiết.