Những câu hỏi thường gặp - Tôi muốn tham gia các lớp học của chương trình thì đăng ký như thế nào?

Sau khi tài khoản của bạn được xác nhận đăng ký thành công từ 3-5 ngày, đội ngũ chương trình sẽ gọi điện và mời bạn đăng ký tham gia lớp.
Hoặc bạn có thể trực tiếp đăng ký tham gia lớp vào thứ 4 hàng tuần tại: https://app.livestorm.co/shopee-18/chuong-trinh-tiep-thi-lien-ket-danh-cho-nguoi-ban