Những câu hỏi thường gặp - Tôi muốn rút gọn link tiếp thị liên kết để dễ chia sẻ hơn thì như thế nào?

Hiện tại hệ thống Tiếp Thị Liên Kết dành cho Người bán đã hỗ trợ Người bán rút gọn link Tiếp Thị Liên Kết. Người bán có thể làm theo hướng dẫn tại https://banhang.shopee.vn/edu/article/13680