Những câu hỏi thường gặp - Tôi có thể tham gia Shopee Affiliate với nhiều nền tảng cùng 1 lúc không?

Có. Bạn có thể đặt tracking link trên các nền tảng xã hội chính như: Youtube, Facebook, Instagram và Tiktok, Website hoặc Blog.
Shopee khuyến khích KOLs cập nhật đủ thông tin các nền tảng mà bạn sử dụng tại mục “Thiết lập tài khoản” trên trang Shopee Affiliate Website để chương trình hỗ trợ được tốt hơn.
Ví dụ: nếu bạn dự định gắn Affiliate link trên cả 2 nền tảng Facebook và Instagram, bạn chỉ cần 1 tài khoản với Shopee và cập nhật link của cả 2 nền tảng tại mục “Thiết lập tài khoản”.
Chúng tôi sẽ chuyển được tiền hoa hồng từ cả 2 nền tảng tới tài khoản đã đăng kí của bạn và bạn có thể dùng chung 1 tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoa hồng cho cả 2.