Những câu hỏi thường gặp - Tôi muốn chia sẻ những ưu đãi của Shopee dành cho tôi thì như thế nào?

Bạn có thể vào trang Shopee.vn bằng máy tính/PC và thực hiện thao tác lấy ưu đãi từ tab PROMOTION của công cụ Shopee Short Link và thực hiện lấy chiến dịch theo hướng dẫn của video sau: https://www.youtube.com/watch?v=ScmHEhYymCg