Những câu hỏi thường gặp - Voucher được nhận đã hết hạn thanh toán?

Vouchers đẫ hết hạn thanh toán sẽ không được tạo lại hay gia hạn. Bạn hãy cố gắng thường xuyên check ví để có thể biết được tình trạng và hạn sử dụng của từng loại vouchers nhé.