Những câu hỏi thường gặp - Tôi có thể tạo link tiếp thị như thế nào?

Bạn có thể tạo link tiếp thị dễ dàng bằng công cụ chatbot tại: m.me/100681211685420

Xem hướng dẫn tạo link chatbot tại: https://shopee.vn/huong-dan-chatbot

Nếu tài khoản bạn đã duyệt rồi mà vẫn không sử dụng được link vui lòng email về affiliate_vn@shopee.com với tiêu đề: [Tiếp Thị Liên Kết Dành Cho Người Bán – Lỗi Tracking Link] hoặc truy cập Fanpage chương trình: Shopee Vietnam Tiếp Thị Liên Kết Dành Cho Người Bán