Những câu hỏi thường gặp - Tôi có thể tạo link tiếp thị như thế nào?

04 bước đơn giản để nhận được hoa hồng từ chương trình Tiếp Thị Liên Kết dành cho Người bán:
– Bước 1: Đảm bảo rằng bạn đã đăng ký và nhận được Email duyệt tham gia chương trình Tiếp Thị Liên Kết.
– Bước 2: Tạo link Tiếp Thị Liên Kết tại Hệ thống Tiếp Thị Liên Kết dành cho Người bán tại https://doitac.shopee.vn/tools/seller-affiliate
– Bước 3: Chia sẻ link Tiếp Thị Liên Kết cùng bài biết bán hàng trên các trang mạng xã hội bên ngoài sàn thương mại điện tử Shopee.
– Bước 4: Nhận hoa hồng nếu có đơn hàng thành công phát sinht từ link Tiếp Thị Liên Kết của bạn.