Những câu hỏi thường gặp - Tôi có thể tạo link Tiếp Thị Liên Kết của shop khác không?

Ngoài việc chia sẻ link Tiếp Thị Liên Kết của chính shop bạn trên Shopee, bạn còn có thể chia sẻ link của shop khác trên Shopee lên mạng xã hội. Mỗi ngày bạn có thể chia sẻ nhiều link Tiếp Thị Liên Kết khác nhau và không bị giới hạn số lượng link, số lần chia sẻ.