Những câu hỏi thường gặp - Tôi có thể đặt link ở đâu?

Bạn có thể quảng cáo trực tuyến link ở bất kì đâu, như: trên trang web, blog, Facebook, Twitter, Youtube hay Ứng dụng,…