Những câu hỏi thường gặp - Tôi có thể đặt link cho Shopee ở các nước Đông Nam Á khác không?

Bạn hoàn toạn có thể đặt link cho Shopee nước khác nhưng bạn phải đăng ký chiến dịch của Shopee nước khác trên Partnerize. Việc theo dõi chiến dịch và thanh toán của Shopee ở 2 nước khác nhau là hoàn toàn độc lập,