Những câu hỏi thường gặp - Tôi có thể chia sẻ link Tiếp Thị Liên Kết ở những kênh nào?

Bạn có thể chia sẻ link Tiếp Thị Liên Kết trên tất cả các kênh hoặc trang mạng xã hội bên ngoài sàn thương mại điện tử Shopee như Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube hoặc Website,… tùy theo trang mạng xã hội bạn đang quản lý, miễn là bạn tuân theo chính sách của chương trình và không vị phạm các hành vi gian lận.
Xem thêm ĐIỀU KHOẢN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT DÀNH CHO NGƯỜI BÁN tại https://shopee.vn/affiliate/dieu-khoan-tham-du-chuong-trinh-tiep-thi-lien-ket-danh-cho-nguoi-ban/