Những câu hỏi thường gặp - Tôi có thể chia sẻ link ở những kênh nào?

Bạn có thể chia sẻ link trên Facebook, Instagram, Zalo, Youtube hoặc Website,… tùy theo trang mạng xã hội bạn đang quản lý, miễn là bạn tuân theo chính sách của chương trình và không vị phạm các hành vi gian lận thể theo điều khoản tại link: https://shopee.vn/affiliate/dieu-khoan-tham-du-chuong-trinh-tiep-thi-lien-ket-danh-cho-nguoi-ban/