Những câu hỏi thường gặp - Tôi có thể chạy quảng cáo cho link Tiếp Thị Liên Kết không?

Bạn có thể chạy quảng cáo trên Facebook, Instagram, Zalo,… đều được.
Miễn là bạn không sử dụng các nội dung và hình ảnh vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng Shopee cũng như các chính sách khác của nền tảng chạy Quảng cáo.
Bạn cũng không được sử dụng thương hiệu Shopee tạo Group, Fan page, Website,… dưới bất kì hình thức nào để truyền thông.