Những câu hỏi thường gặp - Điều kiện tham gia chương trình Tiếp Thị Liên Kết dành cho Người bán là gì?

Điều kiện tham gia Tiếp Thị Liên Kết dành cho Người bán rất đơn giản:
– Bạn đã có shop (cửa hàng) trên Shopee và đã có app Shopee
– Trong shop của bạn trên Shopee có ít nhất 01 sản phẩm
– Tài khoản Shopee của bạn không được tham gia đồng thời bất kỳ các chương trình Tiếp Thị Liên Kết từ Shopee.
Xem thêm Điều khoản tham gia chương trình Tiếp Thị Liên Kết dành cho Người bán tại https://shopee.vn/affiliate/dieu-khoan-tham-du-chuong-trinh-tiep-thi-lien-ket-danh-cho-nguoi-ban/