Những câu hỏi thường gặp - Tôi có nhiều tài khoản mạng xã hội, vậy tôi có thể xác thực nhiều tài khoản không?

Được bạn nhé, bạn hoàn toàn có thể xác thực nhiều trang mạng xã hội thuộc sở hữu của mình.

Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết cách xác thực tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=2ksJ2MS57cY