Những câu hỏi thường gặp - Tôi có được tư mở shop để mua hàng và nhận hoa hồng không?

Bạn không được tự xây dựng shop bán hàng trên Shopee và tự mua hàng để nhận hoa hồng, không được sử dụng hoạt động đầu cơ mua đi bán lại các sản phẩm của Shopee.