Những câu hỏi thường gặp - Tôi chưa có tài khoản ngân hàng

Trong trường hợp bạn bị mất thẻ, mất tài khoản, bạn hãy làm lại thẻ / tài khoản. Trường hợp chưa đủ tuổi, bạn có thể dùng tài khoản ngân hàng của người thân. Tài khoản ngân hàng chỉ cần khớp với CMND mà bạn cung cấp là được.