Những câu hỏi thường gặp - Tôi chưa biết nên đi bài như thế nào cho phù hợp

Bạn có thể tham khảo Chương 7 trong Cẩm nang Shopee Affiliate Program để học thêm về cách tạo content và tối ưu hóa thu nhập nhé.