Những câu hỏi thường gặp - Hoa hồng được tính như thế nào và có hạn mức không?

Có 2 loại hoa hồng: i) Hoa hồng được tính cho những đơn hàng thành công khi mua trên Shopee và ii) hoa hồng thưởng đến từ các nhãn hàng và chương trình nếu đạt được doanh số yêu cầu mỗi tháng.

● Về hoa hồng cho những đơn hàng thành công khi mua trên Shopee:
Giá trị hoa hồng khác nhau cho từng ngành hàng và cao nhất lên đến 20%. Mức hoa hồng tối đa cho mỗi lần check-out là 15,000 VNĐ. Xem giá trị hoa hồng của từng ngành hàng khác nhau và cách tính ở mục 6.1 tại “Điều khoản tham gia chương trình Shopee Afiliate”

Lưu ý là không có giới hạn cho thu nhập của bạn từ chương trình. Bạn có thể kiếm được hàng chục triệu thậm chí hàng trăm triệu đồng từ việc gắn link affiliate lên các trang Mạng xã hội của bạn.

● Về hoa hồng thưởng thưởng thêm

a. Thưởng theo doanh số bán hàng lên đến 20% mỗi tháng:
Từ 1,000 đơn hàng/ngày trở lên: 20%
Từ 200 đơn hàng/ngày trở lên: 10%
Từ 20 đơn hàng/ngày trở lên: 5%
b. Thưởng thêm hoa hồng lên đến 20% mỗi nhãn hàng:

Nhằm khuyến khích thúc đẩy doanh số, Shopee sẽ có mức thưởng thêm hoa hồng dựa trên các sản phẩm bán ra từ các nhãn hàng (Xem mục Ưu đãi nhãn hàng / Ưu đãi sản phẩm trên trang Shopee Afliate để biết thêm chi tiết).