Những câu hỏi thường gặp - Ai sẽ là người trả tiền hoa hồng cho tôi? Là Shopee hay người mua hàng?

Hoa hồng được xem là phần thu nhập được Shopee chi trả thêm cho Người bán sau khi có đơn hàng thành công và hợp lệ được phát sinh từ link Tiếp Thị Liên Kết mà họ đã chia sẽ. Vì thế, bạn sẽ nhận được hoa hồng từ Shopee nếu như có đơn hàng thành công và hợp lệ từ link của bạn.
Bạn sẽ không cần trả bất cứ chi phí nào cho Shopee.