Những câu hỏi thường gặp - Ai sẽ là người trả tiền hoa hồng cho tôi? Là Shopee hay người mua hàng?


Shopee sẽ là người trả tiền hoa hồng cho KOLs