Những câu hỏi thường gặp - KOLs tham gia Affiliate với Shopee có được tham gia với các sàn TMĐT khác không?

Có. Bạn vẫn có thể tham gia với các sàn TMĐT khác trừ khi có thỏa thuận khác giữa KOLs và Shopee