Những câu hỏi thường gặp - Thuế PIT (Thuế thu nhập cá nhân) là gì? Tại sao lại phải đóng thuế PIT? Nếu chưa có mã số thuế thì có cần đóng thuế PIT không?

Khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ được gọi là thuế thu nhập cá nhân.
Quy định đóng thuế thu nhập cá nhân được nêu cụ thể theo Thông tư 111/2013/TT-BTC.
Đối với khoản phí hoa hồng phát sinh từ 2tr trở lên thì bắt buộc phải đóng thuế thu nhập, Shopee sẽ tạm khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật đối với tất cả các đối tượng (dù có hay ko có MST).