Những câu hỏi thường gặp - Tôi muốn biết Hoa hồng Tiếp Thị Liên Kết dành cho Người bán được tính như thế nào?

Hoa hồng được tính cho các sản phẩm đến từ shop của bạn và shop khác.
Mỗi ngành hàng sẽ có tỷ lệ hoa hồng khác nhau. Trong đó, mức hoa hồng tối đa cho mỗi đơn hàng là 70,000 VNĐ.
Xem giá trị hoa hồng của từng ngành hàng: https://shopee.vn/affiliate/hoa-hong-tiep-thi-lien-ket-danh-cho-nguoi-ban-shopee/