Những câu hỏi thường gặp - Tôi không nhận được mã OTP gửi qua email khi đăng ký tham gia chương trình Shopee KOL Affiliate

Có nhiều khả năng email chứa mã OTP đã rơi vào hòm thư rác. Bạn check hòm thư rác hoặc tìm email vớ tiêu đề: “Xác mình email – Tiếp thi liên kết Việt Nam” trong mục tìm kiếm nhé.