Những câu hỏi thường gặp - Tôi đã tham gia Seller Affiliate thì giờ tham gia thêm KOLs Affilate được không?

Tại 1 thời điểm, bạn chỉ được tham gia 1 chương trình. Nếu bạn muốn tham gia chương trình KOL Affiliate khi đã tham gia Seller Afiliate, bạn cần tạo 1 tài khoản mới với chương trình KOL Afiliate. Bạn cần đóng tài khoản Seller trước khi có thể dùng tài khoản KOL Afiliate. Bạn hãy liên lạc với nhân viên hỗ trợ bạn tại Shopee để được tư vấn thêm nhé.