Những câu hỏi thường gặp - Thời gian duyệt tài khoản?

Thời gian chương trình phê duyệt sẽ diễn ra ngay sau khi bạn hoàn tất việc xác thực tài khoản mạng xã hội thành công.

Giai đoạn phê duyệt đến khi công bố kết quả trong vòng 5-10 ngày làm việc theo giờ hành chính.

Trường hợp sau thời gian này bạn vẫn không nhận được phản hồi, vui lòng inbox fanpage hoặc gửi thông tin username và thời gian bạn đã đăng ký về email chương trình: affiliate_vn@shopee.com