Những câu hỏi thường gặp - Bao lâu để biết được tài khoản Tiếp Thị Liên Kết dành cho Người bán của tôi đã được duyệt?

Thời gian xét duyệt tài khoản là từ 2-5 ngày làm việc. Shopee sẽ gửi Email thông báo đến bạn ngay khi tài khoản của bạn được duyệt tham, gia chương trình.