Những câu hỏi thường gặp - Thời gian chờ tối đa cho một đơn hàng?

Trang thái đơn hàng (thành công/không thành công) được cập nhập trong tối đa 30 ngày kể từ khi đơn hàng phát sinh.