Những câu hỏi thường gặp - Tham gia chương trình có tốn phí không?

Chương trình Tiếp thị liên kết dành cho nhà bán hàng Shopee hoàn toàn miễn phí, chủ Shop không phải đóng BẤT KỲ PHÍ NÀO khi tham gia chương trình.

Chủ Shop tham gia chương trình hoặc có sản phẩm được bán thành công trong chương trình Tiếp thị liên kết dành cho nhà bán hàng Shopee đều không phải thanh toán bất kỳ chi phí nào