Những câu hỏi thường gặp - Tại sao tôi vẫn chưa nhận được thanh toán?

Có 2 lí do chính khiến bạn chưa nhận được thanh toán.
1. Thanh toán chỉ được thực hiện nếu tổng số hoa hồng tích lũy của bạn với Shopee lớn hơn 200,000 VND. Nếu số hoa hồng tích lũy của bạn nhỏ hơn 200,000 VND, bạn phải đợi cho đến khi bạn đạt đủ số hoa hồng tích lũy để được thanh toán.
2. Nếu bạn có hơn 200,000 VND tiền hoa hồng với Shopee và đến ngày thanh toán mà bạn vẫn chưa nhận được thanh toán, rất có thể là bạn đã gửi sai thông tin tài khoản thanh toán.
Bước 1: Bạn hãy kiểm tra email thông báo được gửi từ Shopee vào ngày mùng 1 hàng tháng để kiểm tra thông tin tài khoản ngân hàng mà bạn đã đăng kí với Shopee nhé. Tên email là: “[Shopee KOL Affiliate] Xác nhận thông tin tài khoản thanh toán hoa hồng”.
Bước 2: Nếu thông tin bị sai, bạn hãy điền vào Form thông tin thanh toán cá nhân để chúng tôi giúp bạn sửa lại thông tin tài khoản thanh toán nhé.