Những câu hỏi thường gặp - Hoa hồng được Shopee chi trả qua hình thức nào?

Từ tháng 7/2022, Shopee chi trả hoa hồng Tiếp Thị Liên Kết qua 01 hình thức là “”Số dư Tài khoản Shopee””.
Xem thêm các giải đáp về Quy trình thanh toán hoa hồng tại https://shopee.vn/m/quytrinhthanhtoanhoahong