Những câu hỏi thường gặp - Tại sao tôi không xác thực được tài khoản đăng ký?

Các trường hợp xác thực tài khoản mạng xã hội không thành công hoặc chương trình từ chối đơn đăng ký của bạn do các nguyên nhân sau:

1. Mở tab xác thực nhưng thoát ra và không thực hiện bất kỳ thao tác nào ngay từ lần truy cập xác thực đầu tiên

2. Mở tab xác thực nhưng chưa chọn trang tài khoản để xác thực mà đã bấm “Hoàn thành/Complete”

➡️ Hãy chắc chắn bạn chọn xác thực chính xác tài khoản mạng xã hội trước khi nhấn nút “Hoàn Thành/Complete”. Sau khi chọn “Hoàn Thành/ Complete” bạn sẽ không thể xác thực lại nữa.

3. Bạn đã chọn đúng trang cần xác thực nhưng lại quên nhấn “Hoàn thành/Complete” trước khi thoát trang